Visie

Wij gaan uit van het principe dat iemand zich weer gewaardeerd voelt door een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de realisatie van een dienst of product. Iedere medewerker levert een bijdrage aan het eindresultaat en is verantwoordelijk voor de geleverde inspanning. Kunnen leren over wat je doet, raakt of energie geeft, is voor iedere medewerker afzonderlijk en voor Fiets en Meer als bedrijf een opdracht.

Door heel gedetailleerd te kijken wat iemand kan of waar hinder ontstaat in het arbeidsproces, zijn we in staat om over een lange tijdsduur medewerkers te ondersteunen om specifieke vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor wordt iemand uiteindelijk weer inzetbaar voor betaalde arbeid. Doorstroom naar regulier werk wordt gestimuleerd.

Zoals wij met elkaar omgaan, met aandacht en maatwerk, zo gaan wij ook om met onze opdrachtgevers. Het zit in onze natuur om te luisteren naar specifieke wensen en processen te begeleiden van begin tot eind. Onze bedrijfsprocessen zijn ook zo ingericht: alle bedrijfsonderdelen werken intensief samen, van ontwerp tot en met aflevering. Voor u een gemakkelijk proces en een krachtige partner!

 

fiets [ en ] meer